Publicaties – Persbericht

Overzichtstentoonstelling Ans Markus in het Noordbrabants Museum
MET OPRECHTE DANK AAN ZO ‘N 65.000 ENTHOUSIASTE BEZOEKERS

Ans Markus schildert al bijna dertig jaar. In die periode ontwikkelde zij een eigen symboliek waarin ‘de vrouw’ een belangrijke rol speelt. Haar verbondenheid met dit thema gaat terug tot haar tienerjaren en haar eerste, traumatische huwelijk. Zij kreeg bekendheid met haar vrouwen in windsels, al dan niet gecombineerd met lege verten, verstilde bouwwerken of oude sculpturen. De diepere betekenis van dit werk was de vrouwelijke melancholie. Landelijke bekendheid kreeg zij tussen 1986 en 1990 met een dubbelportretten van moderne meesters als Picasso, Léger en Klee. Haar werk werd geroemd om de ideeënrijkdom, compositorische vondsten en verrassende technische wendingen. In de daaropvolgende jaren werkte zij door aan de ontwikkeling van haar eigen beeldtaal. Ondanks andere themakeuzen behield die een grote mate van consistentie waardoor haar werk altijd direct herkenbaar is, onafhankelijk van de periode waarin het is gemaakt.

Haar schilderijen maakten al vroeg grote indruk op het publiek. De introverte persoonlijkheid die zij is kwam daardoor volop in de schijnwerpers te staan. Dit commerciële succes van Ans Markus heeft haar persoonlijke ontwikkeling niet geblokkeerd. De kunstenares Ans Markus heeft dan ook weinig uit te staan met het beeld dat de media van haar hebben opgeroepen. Haar persoon en haar werken zijn altijd gekenmerkt gebleven door ernst, discipline en ambachtelijkheid in beeld, en door een teruggetrokken leven in de kleine wereld van het atelier.

Ans Markus introduceerde in haar werk een persoonlijke mythologie die een eigen denk-, ervarings- en gevoelswereld omvat. De niet aflatende grondigheid en onbarmhartigheid waarmee zij vanaf 1978 haar zelfonderzoek in een openbaar medium als de schilderkunst heeft doorgezet en daarmee een stem gaf aan breed levende vrouwelijke gevoelens, getuigen van een pioniersgeest. In deze zin is de kunst van Ans Markus niet alleen vernieuwend, maar ook onmiskenbaar authentiek.

De laatste jaren wordt het werk gekenmerkt door enerzijds een bredere oriëntatie op de maatschappij en anderzijds een meer spirituele inhoud. Daarvan zullen op de expositie voorbeelden aanwezig zijn naast voorbeelden uit eerdere fasen in de ontwikkeling van Ans Markus. De expositie is de derde in een reeks exposities in het Noordbrabants Museum van kunstenaars die een grote bekendheid hebben bij het publiek en zeer gewild zijn bij verzamelaars, maar die tot op heden in de museumwereld weinig aandacht hebben gekregen.